UK diary

[UK] Những khoảng xanh trong lòng London

Công viên là nơi đủ yên tĩnh để người ta tìm đến khi muốn được ở một mình và đủ ồn ào để không cảm thấy cô đơn, vậy nên sau này hôm nào chưa có kế hoạch đi đâu tôi…

Read more