Category

Vietnam

Eat, play and Love in Vietnam.

This category includes some thoughts and pictures after my travel to some cities of Vietnam. There is also some daily stuff about Hanoi where I live.

Vietnam

[VN] Khám phá Hang Én – Quảng Bình

Hang Én là chặng khởi đầu trước khi vào đến hang Sơn Đoòng. Lần đầu tiên biết đến tour thám hiểm hang động khoảng năm 2016, 2017, mình cũng ham nhưng nhìn giá, lại còn”tour mạo hiểm”, thấy hang động…

Read more
Close
EnglishTiếng Việt
error: Content is protected !!