Category

Vietnam

Eat, play and Love in Vietnam.

This category includes some thoughts and pictures after my travel to some cities of Vietnam. There is also some daily stuff about Hanoi where I live.

Vietnam

Một xứ Huế đậm đà

Ẩm thực Việt Nam hình thành và phát triển cùng nền văn minh lúa nước, từ quá trình lao động và sinh hoạt hằng ngày. Bởi thế mà người Việt có nhiều món ăn từ lúa gạo và những sản vật…

Read more
Vietnam

[VN] Khám phá Hang Én – Quảng Bình

Hang Én là chặng khởi đầu trước khi vào đến hang Sơn Đoòng. Lần đầu tiên biết đến tour thám hiểm hang động khoảng năm 2016, 2017, mình cũng ham nhưng nhìn giá, lại còn”tour mạo hiểm”, thấy hang động…

Read more
Close
error: Content is protected !!