Category

Violet in the UK

Lần thứ 2 quay lại nước Anh bắt đầu một hành trình mới. Mình sẽ tiếp tục viết tiếp những trải nghiệm của mình ở đất nước này nhưng với một con người trường thành hơn.

Close
error: Content is protected !!