Category

Learning and Growing

This category records my self-learning journey. I share some tips and lessons in various aspects of life including knowledge, working skills, productivity, self-care, art, etc.

Growing

Khi cảm thấy lạc lối

Dạo gần đây, mình có cơ hội nói chuyện với các bạn sinh viên để chia sẻ và hướng dẫn các bạn về hành trình apply học bổng du học. Mình luôn nhấn mạnh rằng, mọi con đường hãy bắt…

Read more
Close
error: Content is protected !!