Category

Growing

Some thought about the life of a young girl in her growing journey.

“I’m not afraid of storms, for I’m learning to sail my ship.” _ Louisa May Alcott

Growing

Cảm ơn tuổi 20s

Mình vừa đọc lại những dòng mình viết tạm biệt tuổi Teen bước sang tuổi 20. Người ta nói tuổi 20 là tuổi đẹp nhất và cũng nhiều thử thách nhất. Bước sang tuổi 20, mình đã qua giai đoạn…

Read more
Close
error: Content is protected !!