Category

Europe

When I was a child, I listened to the song ” Birds are flying over Europe skies,
Tell me please why can’t I?” and dreamed of one day visiting Europe. And my dream came true. This is my experience in Europe.

Europe

Tôi, Paris và những câu chuyện tình

Đây không phải một bài review tiểu thuyết lãng mạn, không phải một blog du ký về Paris. Mà đúng như tên gọi của nó, tôi viết về hành trình đến với Paris, hành trình tôi lớn lên cùng những…

Read more
Close
error: Content is protected !!