Growing

Những điều mình ước mình biết khi học đại học – Phần 1: Hoạt động ngoại khóa.

Năm năm sau ngày tốt nghiệp, có lẽ cũng nhiều lần mình nói với bản thân “Ước gì mình biết sớm hơn”, “Ước gì mình đã làm điều này từ khi học đại học”, “Sao có nhiều hoạt động ngoại…

Read more