Growing

Chuyện đi làm – Những điều mình học được từ chốn công sở

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày mình nghỉ công việc công sở đang làm để đi học. Thực ra mình đã muốn viết bài này từ rất rất lâu rồi, từ khi mình viết chuỗi bài “Những điều mình…

Read more