Học bổng, Uncategorized

[Apply PhD – Phần 2] Chọn ngành, chọn khoa, chọn trường, chọn con đường để đi

Ở University of Westminster có một chương trình mang tên “Career Mentoring Scheme” dành cho sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp. Chương trình sẽ xem nhu cầu nghề nghiệp của sinh viên (mentee) thế nào. Sau đó, họ kết…

Read more