Growing, Learning and Growing

[Movie review] Vút bay – 10 bài học cuộc sống từ bộ phim hoạt hình UP

Kỷ niệm 10 năm Pixar cho ra mắt bộ phim hoạt hình UP. Mình vẫn nhớ hồi lớp 10, lần đầu tiên mình xem phim UP. Qua 10 năm, Pixar cho ra rất nhiều phim hoạt hình mới, và phim…

Read more