Growing

Những điều mình ước mình biết khi học đại học – Phần 2: Chuyện học hành

Nếu để nói với bản thân mình khi mới vào đại học 10 năm trước một điều, mình sẽ nói “Hãy chăm chút cho cái bảng điểm của mình”. Bài viết trước mình viết về hoạt động ngoại khóa, nếu…

Read more