Calligraphy

Chọn mua bút máy ghi chép sổ hàng ngày (fountain pen)

Qua thời gian, với sự phát triển và phổ biến của máy tính, Ipad, điện thoại, sự ra đời của hàng loạt những loại bút mới, nhưng bút máy (Fountain Pen) vẫn giữ nguyên được vị trí của nó. Với…

Read more