Read and learn

Cách viết một bài luận – theo Dr. Jordan Peterson

Đây là tài liệu về học viết mà mình thực sự rất thích và để trong mục Read and Learn. Trong việc tự học để nâng cao khả năng viết của bản thân cũng như chia sẻ đến mọi người,…

Read more