Read and learn

Những lợi ích vô hình của việc đọc truyện, tiểu thuyết

Tôi thích đọc sách, chính xác hơn là thích đọc sách văn học, truyện, tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác bị “cười cợt” khi mình là một đứa “rảnh rỗi” hay thậm chí bị “hắt hủi” trong hội…

Read more