Growing

Về lớp Nghiên cứu Phim – Flims Studies

Trong Newsletter tháng 8, mình đã dự định tháng 9, tháng 10 không viết thêm bài Blog nào để tập trung học một lớp Nghiên cứu phim. Mình cũng review phim từ rất lâu, nhưng rồi mình cảm thấy mình…

Read more