Growing

[Sống đủ] Mình học được gì sau 1 năm không mua quần áo mới

Thực ra mình không dám gọi mình là người theo chủ nghĩa tối giản, bởi vì …mình thấy nhiều người nhận họ theo chủ nghĩa tối giản nhưng cũng chẳng tối giản lắm. Và mình thỉnh thoảng hứng lên mình…

Read more