Blog, Movie review

[Movie Review] Last christmas – Bởi hạnh phúc là biết cho đi

Lần đầu tiên xem trailer bộ phim này qua quảng cáo trên Youtube, bị ấn tượng bởi câu hát quen thuộc bài Last Christmas của Wham nhưng được thể hiện bằng giọng nữ rất trầm ấm. Dù luôn luôn đợi…

Read more