Growing, Q&A

[JAM] Khủng hoảng tuổi 20? Học đại học ngành mình không thực sự thích? Gap year?

Từ khi lập Blog, mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các em qua Instagram và Facebook về những băn khoăn về việc học, phát triển bản thân, du học, bạn  bè… Thực sự là mình không phải chuyên…

Read more