Wanderlust

[Thổ Nhì Kỳ] Istanbul thành phố nối liền châu Âu và châu Á

Tháng 9 vội vàng trôi qua. Chưa bao giờ trong danh sách những việc cần làm đã lên từ đầu tháng mà mình chẳng tick được đầu việc lớn nào. Tháng 9 cũng kết thúc kỳ nghỉ hè, kết thúc…

Read more