UK diary

[UK] Thử thách ngày 8/3 – Chinh phục Ben Nevis

Ngày 8/3/2019 Tôi kỷ niệm ngày 8/3 – quốc tế phụ nữ tại nước Anh. Đối với một đứa con gái đang tuổi hẹn hò mà chưa công khai hẹn hò ai, người ta thường hỏi “Hôm nay có hoa…

Read more