Growing

Khi sự lạc quan trở nên độc hại

Thật ra, có một điều rất tệ mà người ta hay nói với một người đang buồn. Đó là “Vui lên!”. Chúng ta có hiểu rõ về sự lạc quan? Nội dung Blog hiện đã có trên Podcast Sportify, mời…

Read more