Growing, Học bổng

Một ý niệm khác về Leadership

Từ dạo còn ngồi vò đầu bứt tai để viết đủ 500 từ cho bài luận apply học bổng Chevening, khái niệm về Leadership cứ day đi day lại trong mình rất nhiều lần. Cũng nhiều lần mình phải nhìn…

Read more