Movie review

[Movie review] System Crasher – Kẻ nổi loạn khao khát được tình thương

Tuần vừa rồi mình có xem bộ phim “System Crasher” nằm trong nhóm tám phim được trình chiếu tại sự kiện do viện Goethe tổ chức. Phim tạm dịch là “Kẻ nổi loạn” với chủ đề về giáo dục trẻ…

Read more