Growing

Lời hồi đáp 2010s: chuyện 10 năm của tôi

Hôm nay đọc trên báo, có bài viết về Câu hỏi: 1 thập kỷ vừa qua, bạn đã làm được những gì? Sắp sang năm 2020 rồi. Tôi chợt nhận ra 10 năm trôi qua là cả một quãng thanh…

Read more