Growing, Learning and Growing

Tản mạn 2021 – Những bài học từ sự tĩnh lặng

Tháng 12 đến, lần lượt các ứng dụng gửi về những tổng kết cho năm cũ: Sportify best song 2021, Flickr Best Shot 2021, Pocket’s Best of 2021…. Mình thích những bài tổng kết đó, bởi một cách vô thức,…

Read more