Calligraphy

Chơi với màu sắc – Mực bút máy fountain pen và calligraphy

Ở bài lần trước, mình đã chia sẻ về một vài cây bút máy để giúp bạn chọn một cây bút phù hợp với mình hoặc dành cho bạn bè. Bài viết này mình sẽ chia sẻ về mực. Chọn…

Read more