Learning and Growing, Music

Tự học Piano – Biết chơi đàn và hơn thế nữa

Năm 2018, mình viết chuỗi bài “Tự học Piano” gồm 4 phần để chia sẻ kinh nghiệm tự học Piano của mình tới mọi người. Mỗi lần bạn bè có nhu cầu hỏi phương pháp học Piano, mình đều chia…

Read more