Movie review

[Movie review] Poor things (2023): Trải nghiệm sống như một đứa trẻ

Poor Things là một bộ phim rất đáng ngóng chờ đầu năm 2024 khi vừa dành giải thưởng cao quý nhất – giải Sư Tử Vàng – tại Liên hoan phim Venice (Italy) và nhiều đề cử danh giá khác….

Read more