UK diary

[UK diary] Cambridge và những chiếc thuyền gỗ Punting

Chúng tôi đến Cambridge vào một ngày nắng tháng 5, hai ngày sau chuyến Cantebury. Không chỉ nối tiếng với trường đại học Cambridge danh giá, Cambride là thị trấn quan trọng từ thời La Mã nơi có con sông…

Read more