Học bổng

Làm nghiên cứu cho mình tìm ra chính mình – Nguyên lý đèn cảm ứng

Rất nhiều người hỏi mình tại sao mình học lên PhD trong khi mình đang làm công việc văn phòng không phải giảng dạy. Mình vẫn thường trả lời rằng “Vì mình thích nghiên cứu”. Đó là một câu trả…

Read more