Book review, Movie review, Read and learn

[Book & Movie Review] Cuộc đời của Pi – Bạn có tin vào thượng đế?

Version Review phim Cuộc đời của Pi mới sau khi mình xem lại phim và sau khi mình thấy bài viết cũ bị copy và thay đổi tên tác giả trên một trang review phim. “Cuộc đời của Pi” là…

Read more