Học bổng

Chuyện apply học bổng Chevening 2018/2019 của mình

Học bổng Chevening mở đơn vào tháng 8 cho đến tháng 11 hàng năm, các bạn hãy nhanh tay apply nhé. Còn dưới đây là câu chuyện apply của mình. Bài viết sẽ rất dài . Tất nhiên trải nghiệm…

Read more