Growing

[Movie Review] Soul: Cuộc sống nhiệm màu – Lý do để chúng ta sống

Cảnh báo: Trong bài viết này mình sẽ ghi lại những suy nghĩ, bài học mình học được qua bộ phim Soul – Cuộc sống nhiệm màu của Pixar. Do đó, nội dung sẽ có Spoil. Nếu bạn không muốn…

Read more