Read and learn

Những lợi ích vô hình của việc đọc truyện, tiểu thuyết

Tôi thích đọc sách, chính xác hơn là thích đọc sách văn học, truyện, tiểu thuyết. Tôi không phải một đứa đọc sách từ sớm. Mãi đến năm lớp 10 tôi mới thoát ra khỏi những chồng sách Toán nâng…

Read more