UK diary

[UK] Lễ tốt nghiệp – Đại học Westminster

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tôi dự lễ tốt nghiệp ở Royal Festival Hall tại Southbank Centre, khu vực gần London Eye. Trước ngày diễn ra, tôi với Mikka đến trường để nhận lại luận văn của mình. Tôi…

Read more