Movie review

[Movie review] Những bài học trong bộ phim Câu chuyện đồ chơi – Toy Story (1995)

Tình cờ hôm nay mình đọc cuốn sách “Vương Quốc Sáng tạo” viết về cách tác giả xây dựng văn hóa làm việc ở Pixar. Mình đã Review một số bộ phim của xưởng phim Pixar như Up (2008), Soul…

Read more