Growing

Những điều người ta ít nói về “trường không chuyên”

Kỳ thi THPT và kỳ thi vào lớp 10 vừa qua cũng đã kết quả. Có lẽ sẽ có người vui, có người buồn vì kết quá đó. Mình chỉ tình cờ lướt qua Youtube có rất nhiều Vblog chia…

Read more