Category

Learning and Growing

This category records my self-learning journey. I share some tips and lessons in various aspects of life including knowledge, working skills, productivity, self-care, art, etc.

Growing

Cảm ơn tuổi 20s

Mình vừa đọc lại những dòng mình viết tạm biệt tuổi Teen bước sang tuổi 20. Người ta nói tuổi 20 là tuổi đẹp nhất và cũng nhiều thử thách nhất. Bước sang tuổi 20, mình đã qua giai đoạn…

Read more
Close
error: Content is protected !!