UK diary

[UK] Bath – một ngày mưa

Nhiều người nói rằng Bath là thành phố “Anh nhất nước Anh”. Thành phố cổ kính này được thành lập vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên bởi những người La Mã. Tôi từng tò mò, có phải vì…

Read more