Violet in the UK

[UK] Bước vào câu chuyện của Jane Austen ở Chatsworth House

Tối thứ 6, cậu bạn cùng lớp nhắn vào WhatsApp, ngày mai cậu đến đến Chatsworth House ở Derbyshire, xe còn trống 4 chỗ nên hỏi có ai muốn đi cùng. Mình và một bạn nữa ở cùng building nhận…

Read more