Growing

Critical thinking giữa thời đại của những lời khuyên và ai cũng có thể là chuyên gia

Critical thinking – tư duy phản biện không chỉ là một kỹ năng tư duy chúng mình học trong trường đại học mà mình nghĩ còn thực sự quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt thời kỳ bùng…

Read more