Học bổng, UK diary

Chuẩn bị đồ mang đi du học

Bài viết này dựa trên kinh nghiệm du học UK với 4 lần chuyển nhà của mình. Mình đã có rất nhiều đồ quên không cầm sang, có cả những đồ cầm sang nhưng thấy không cần thiết. Có lẽ…

Read more