Violet in the UK

[UK] Mùa hè, cuộc gặp ở Leeds và thời hạn của một mối quan hệ

Bình thường cuối tuần mình sẽ lên trường tập đàn, ngồi viết Blog, rồi đến chiều đi chợ. Nhưng tuần này không muốn ở nhà hay loanh quanh ở Nottingham nữa, mình nghĩ mãi chẳng biết đi đâu, rồi đặt…

Read more