UK diary

[UK] Isle of Skye – Theo dấu chân điệp viên 007

Isle trong tiếng Scotland chính là đảo. Đảo Skye, hay Isle of Skye, là đảo rộng nhất trong nhóm Nội Hebrides của Scotland. Skye gồm nhiều bán đảo vươn ra từ khu vực núi non trập trùng. Chúng tôi đến…

Read more