Violet in the UK

[UK] Yorkshire lãng mạn mùa giáng sinh: Knaresborough– Harrogate

Trường học bắt đầu bước vào kỳ nghỉ mùa đông, những con phố và khu nhà sinh viên cũng thưa người do sinh viên về nhà nghỉ lễ. Tuần làm việc cuối cùng của năm, người người đều vội vã….

Read more