Calligraphy, Movie review

[Calligraphy Quotes] Marry Poppins returns – Phép màu để về với sự hồn nhiên

Luyện viết Calligraphy với những câu trích dẫn truyền cảm hứng từ bộ phim Marry Poppins. Mình chuẩn bị những gì để học Calligraphy : Tìm hiểu về Thư pháp phương Tây Chuẩn bị đồ dùng để luyện viết Đạo…

Read more