Music

Học Violin và niềm hạnh phúc của kẻ nghiệp dư

Hôm nay gọi điện về cho bố, khi tôi nói sáng nay tôi có thể qua phòng tập đàn ở trường để chơi đàn piano, bố hỏi tôi còn kéo đàn Violin không. Tôi bảo bố rằng ở đây chỉ…

Read more