UK diary

[UK diary] Lần đầu tiên đón Tết xa nhà – Phần 1: York – Thị trấn băng

York – City of Chocolate York là thành phố tuyệt vời cho những người hảo ngọt. Bạn có biết Socola Kit Kat, loại socola mà thầy giáo tôi thường mua để tặng mấy đứa chăm giơ tay phát biểu. Mỗi…

Read more