Violet in the UK

[UK] Đến Newark-on-Trent học về lịch sử Civil War

Tôi có một thói quen là cứ mỗi khi rảnh, tôi lại lên Google Map nhìn tên những thị trấn nhỏ xung quanh rồi tìm hiểu xem nơi đó có gì, có thể đi từ Nottingham trong ngày hay không….

Read more