Movie review

[Movie review] Đôi dòng sau khi xem phim “Ăn, cầu nguyện và yêu” – Eat, Pray and Love

Tôi nhớ hồi cấp 3, tôi đã thấy cuốn sách này rất nhiều lần mỗi lần đi hiệu sách, mà tôi lại là đứa ghé qua hiệu sách hàng tuần đấy. Tôi đã cầm quyển sách này lên rồi lại…

Read more